Bu site, Türk Dermatoloji Derneği tarafından hazırlanmıştır.

Tırnak Batması

Fatih Göktay

Tırnak batması tırnak plağının etraf yumuşak dokuya, deriye girerek ya da tahriş ederek orada bir iltihap oluşturması neticesinde ortaya çıkan bir klinik durumdur, bir hastalıktır. Dermatoloji kliniklerinde çok sıklıkla biz bu hastalıkla, problemle karşı karşıya kalınmakta ve hastalar bu problemden son derece şikayet etmektedirler. Yaşam kalitesini çok fazla bozan hastalıktır. Hastalar günlük yaşantılarında sıkıntılar çekmekte, ağrı duymaktadırlar. Hastalık çeşitli klinik formlarda görülmektedir. Yenidoğanlarda da görülebilen bir hastalıktır. Bu tırnakla tırnak yatağının birbiriyle uyumsuzluğu, henüz uyumun oturmamasından kaynaklanan bir durumdur. Genellikle tırnak plağının yanlış kesilmesine bağlı olarak genç yetişkinlerde hastalık daha sık görülmektedir. Ayrıca ayağı çokça terleyenlerde ya da uygunsuz, sivri burunlu, yüksek topuklu ayakkabı giyenlerde ortaya çıkabilmektedir. İleri yaşlarda ise kerpeten tırnak dediğimiz daha özel bir klinik formda ortaya çıkmaktadır. Tırnak plağı altındaki deriyi bir kerpeten gibi sıkıştırarak batmaya neden olur. Bir de retronişi adı verilen travma neticesinde tırnak plağının geriye doğru batmasından kaynaklanan yeni tanımlanmış bir tırnak batması formu vardır.

Çocukluk çağında genellikle konservatif yöntemlerle hastalar takip edilmektedir. Cerrahi uygulanması yapılmaz. Çocuk hastalarda antibiyotikli merhemlerle bir masaj yapılması zaman içerisinde kliniğin düzelmesine yeterli olmaktadır. Yine çocukluk çağında bantlama gibi yöntemlerle hastalık iyileştirilebilmektedir. Genç erişkinlerde ise hastalığın şiddetine göre tedavi alternatifleri vardır. Bu alternatifler kabaca hafif orta ve şiddetli olarak ifade edilebilir. Hafif formlarda konservatif yöntemler olarak adlandırılan tırnak plağının altına antiseptikli bir pamuk yerleştirilmesi ya da tüp yöntemi, tel yöntemi, bantlama yöntemi gibi yöntemlerle hastanın tırnağı dışarıya çıkarıldığı zaman ve doğru kesmeye başladıktan sonra hastalık tedavi edilebilmektedir. Orta şiddette ya da şiddetli olgularda konservatif yöntemlerle tedavi etmek şeklinde vakit kaybetmektense bu olgularda özellikle cerrahi seçeneklerin kullanılması daha akılcı olacaktır. Cerrahi seçeneklerde tekrarların önlenmesş için tırnağın tamamını değil de kenarından 2-3 milimetrelik bir batan kısmın çıkartıldıktan bu bölgededen çıkarılan tırnağı üreten matriksin destrükte edilmesi gerekmektedir. Dekstrüksiyon işlemi kimyasal yöntemlerle yapılabilir. Dekstrüksiyon için en çok tercih edilen fenolizasyon ve sodyum hidroksit kullanımıdır. Kimyasalların bu bölgeye uygulanmasıyla tırnak orada kalıcı olarak çekilip, üreten kısmıda destrükte edilmiş ve nüksler bu şekilde önlenmiş olacaktır. Cerrahi olarak matriksin çıkartılması ise selektif bir yöntem olarak uygulanırsa kullanılabilir. Ancak cerrahi sonrası ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle wedge eksizyon şeklinde uygulanan cerrahi yöntemlerin artık kullanılması önerilmemektedir. Kerpeten tırnakta da özellikle yine cerrahi seçenekler kullanılmaktadır. Retronişi de ise tırnağın tamamının alınması ve yara bakımıyla yeniden tırnağın gelmesi beklenmektedir. Tırnak batmasında hastalığın tipi ve şiddetinin doğru belirlenmesi ve hastalığın durumuna göre uygun tedavi seçeneğinin kullanılması kalıcı tedaviler oluşturabilmek için oldukça önemlidir.

Bu web sitesi bilgilendirme amaçlı hazırlanmış olup, içerisinde yer alan bilgiler hekime danışmanın yerine geçmez. Daha fazla bilgi için hekiminize başvurunuz.