Bu site, Türk Dermatoloji Derneği tarafından hazırlanmıştır.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

Emel Öztürk Durmaz

Cinsel yolla bulaşan, yani zührevi hastalıklar esas olarak insandan insana cinsel ilişki yoluyla bulaşan ve tarih boyunca insanlık ırkını etkilemiş hastalıklardır. Halen her türlü önleme ve bilinçlendirme çalışmalarına rağmen zührevi hastalık sıklığı toplumda sıkla artış göstermektedir. Zührevi hastalıkların çoğu deri ve mukoza belirtileriyle ortaya çıktığı için esas olarak tanı ve tedavileri deri ve zührevi hastalıklar yani dermatoloji bölümü tarafından gerçekleştirilmektedir. Bazı hastalar üroloji, kadın doğum veya enfeksiyon hastalıkları bölümüne başvursa da bu hastalar çoğunlukla, en nihayetinde dermatoloji kliniklerinde tanı ve tedavi açısından yönlendirilmektedir. Günümüzde özellikle cinsel özgürlüğe açık toplumlarda çok eşliliğin ve homoseksüel ilişkinin artması sonucu olarak zührevi hastalık sıklığı artış göstermektedir. Son elli yıl içerisinde cinsel devrim, yani cinselliğe karşı değişen tutum, davranış ve düşünceler, sinema, reklam ve basın endüstrisinin cinselliğe açık yayınları, AIDS’in artması, korunmasız cinsel ilişkinin yaygınlaşması ve bariyer oluşturmayan doğum kontrol yöntemlerinin artması ile dirençli mikroorganizmalar ve nihayetinde zührevi hastalıklar artmıştır. Oragenital seksin yaygınlaşması da toplum içerisinde hem zührevi hastalıkların kliniğini hem de dağılımlarını değiştirmiştir. Bu hastalıklar en sık 20-24 yaş grubunda ve erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülmektedir. Aslında kadınlarda birçok zührevi hastalığın gizli kaldığı ve bu nedenle hastalığın toplum içerisinde yaygınlaşmasında önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Aşağıda sıralanan nedenler, zührevi hastalıkların tanı ve tedavisinin toplum için, toplum sağlığı için önemini vurgulamaktadır.

-Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ciddi komplikasyonlara, hatta ölüme yol açabilirler. Bazı hastalarda kanserin de önemli nedenidirler. Hızlı tanı ve tedavileriyle bu komplikasyonlar ve ölümcül sonuçlar engellenebilir. Teorik olarak tüm cinsel yolla bulaşan hastalıklar erken tanılandırılırsa tedavi edilebilirler.

-Hastalıklı kişinin cinsel partneri veya partnerleri de erken tanılandırılabilir ve tedavi edilebilir, böylelikle hastalığın toplum içerisinde yaygınlaşması engellenebilir veya kişinin o hastalığı tekrar alması engellebebilir.

-Bir zührevi hastalık tanımlandırılan kişide ikinci bir zührevi hastalık tanılandırma şansı çok yüksektir. O yüzden bir hastalık tanılandırıldıysa, başka bir hastalık da tanılandırabilir ve erken tedavi edilebilir.

-Zührevi hastalığı olan bir gebenin doğum öncesinde veya doğum sırasında yenidoğanı, fetüsü enfekte etme riski vardır. Fetüs enfeksiyonları genellikle şiddetli, komplikasyonlu ve ölümcül seyreder. Eğer bir gebe hasta zührevi hastalık açısından tanılandırılabilirse bebeği de erken tanılandırabilir, doğum öncesi veya sonrası tedavi edilebilir.

-Çocuklarda görülen tüm hastalıklar aksi ispat edilene kadar cinsel taciz göstergesidir veya böyle olabilir. Bu açıdan çocukların arkasında durmak ve sosyal hizmetler uzmanıyla olayı araştırmak gereklidir.

Genital bölgede iyileşmeyen ve tekrarlayan açık yaralar, su kabarcıkları, karnabahar benzeri pürtüklü kabarıklıklar, sayıları artan lezyonlar, apseler, iltihaplanmalar, vajenden veya penis ağzından irin-cerahat akması, anormal kaşıntılı veya ağrılı lezyonlar, kasıktaki lenf bezlerinde ağrılı veya ağrısız şişme gibi belirtiler cinsel yolla bulaşan hastalık telkin edebilir. Böyle durumlarda kişilerin deri ve zührevi hastalıklar bölümüne başvurmaları önerilmektedir.

Benzer Videolar

Sifilis ve AIDS
Emel Güngör

Zührevi, veneroloji ya da diğer adıyla cinsel ilişkiyle bulaşan hastalıkları ifade eder. Bu hastalıklardan biri halk arasında Frengi olarak bilinen Sifiliz. Diğeri de AIDS’tir. Frengi hastalığı özellikle son 10-20 yılda yeniden artış gösteren bulaşıcı bir hastalıktır. Deride kendini farklı bölgelerde farklı bulgularla gösterebilir. İlk evresinde (şüpheli cinsel ilişkiden yaklaşık 2-3 hafta sonra) genital bölgede bir yarayla kendini gösterir ama %10 ila 20 oranında diğer bölgelerde de bu yara görülebilir. Kendiliğinden iyileşmesi ve ağrısız olması kolaylıkla atlanabilmesine neden olabilir. Daha sonra ikinci evrede tüm vücutta ağız içinde veya genital bölgede farklı deri bulgularıyla kendini gösterebilir. Bu nedenle Dermatoloji altında incelenir.

Videoyu İzle

Bu web sitesi bilgilendirme amaçlı hazırlanmış olup, içerisinde yer alan bilgiler hekime danışmanın yerine geçmez. Daha fazla bilgi için hekiminize başvurunuz.